เส้นทางเศรษฐี

อิสระภาพทางการเงิน

วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553

สับปะรด


สรรพคุณสับปะรด
ประโยชน์สัปรด
ลักษณะทั่วไป
สับปะรดลักษณะผลกลมรี และใหญ่ประมาณ 13 ซม. ยาวประมาณ 18 ซม. เกิดจากช่อดอกรวมอัดกันแน่นอยู่แกนกลาง มีตาอยู่โดยรอบ ผลมีสีเขียวมักยังไม่สุก เนื้อของผลเมื่อสุกก็มีรสหวานอมเปรี้ยว เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมเขียว หรือสีเหลืองอมส้ม
 อาหาร สมุนไพร เพื่อ สุขภาพ
สรรพคุณทางยา
- สับปะรด ช้เป็นยาแก้ไข้ ขับเสมหะ แก้ร้อนกระสับกระส่าย กระหายน้ำ
- สับปะรดใช้ขับปัสสาวะ แก้อาการบวมน้ำ บรรเทาอาการบิด ละลายนิ่ว ช่วยย่อยอาหารพวกโปรตีน ประเภทเนื้อสัตว์ให้แก่ร่างกายได้ดี ขับพยาธิและเป็นยาระบายอ่อนๆ
- ใช้น้ำสับปะรดกลั้วปาก ช่วยลดอาการเหงือกบวม ดับกลิ่นปาก บรรเทาอาการแผลเป็นหนองได้
อาหาร สมุนไพร เพื่อ สุขภาพ
Pineapple
Pineapple
Generalization.
Dykes of the pineapple. Approximately 13 cm and a length of about 18 cm from the inflorescence crowded and compressed core. Surrounding the eye. The green is not yet ripe. When the meat is cooked with sweet and sour. When ripe it turns yellow-green. Yellow or orange.

The properties of pineapple.

- sa The Art Store is a better aspirin pituitary restless, thirsty, hot fix.

- Pineapple is diuretic. The edema. Dissolve the stones helps relieve twist protein digestion. The animal's body. Test drive and a mild laxative.

- Pineapple juice to wash the mouth. Relieve swollen gums, bad breath were soothe the skin pus.

Properties and benefits of pineapple
properties:

Root - the stones diuretic wasting disease, the kidneys are healthy Gonorrhea cure vaginal Mutkid put questions.

Thorn - poison in fever, boils, reduce heat fever took Akgkaฬ.

Leaves - a drug to kill the parasite in the diuretic wasting disease.

Raw Results - using banned blood to kill parasites and urinary tract diseases, menstrual.

Ripe - diuretic, sweating and tonic. Digestion solution Mutkid Limited phlegm gonorrhea in the throat.

Core the pineapple - it put

Shell - diuretic wasting disease, the kidneys are healthy.

Cork - diuretic Mutkid leucorrhea, gallstones cure gonorrhea.

Concentration - the gallstones

Soft pineapple - the stones
Method and amount used
           Treatment Scrub The diuretic Use fresh or dried roots per day, 1 handful (200-250 g fresh weight, dry weight 90-100 g) of boiling water per 1 cup (75 ml) 3 times a day before meals.
The value of food: eating pineapple fruit. The minerals and vitamins that are beneficial to the body.
Chemistry

Protein rhizome

Stem Bromelain, Peroxidase, Amylase, Proteinase.

Blade Hemicellulose, Bromelain, Campestanol.

Results are Acetaldehyde, Ethyl acetate, Acetone.

Essential oils are Isobutanol.
Pineapple contains vitamin C that can A healthy immune system Help in digestion Reduce the risk of cancer Pineapple is a fruit that can be eaten easily in our home year-round, affordable health benefits. The benefits of pineapple are

1. help the immune system Eat a piece of pineapple a day Vitamin C in the body has the function of tissues. It also helps keep the immune system strong. To prevent the infection. Help fight various diseases by eating a piece of pineapple a day. Increases the resistance of the body. But in people with anemia should not eat too much.

2. Assist with blood circulation. Pineapple contains anti-oxidants such as vitamin C, beta carotene, and manganese to help prevent damage from free radicals. To destroy the cell structure And can cause heart disease, strokes and also anti-oxidant. Also important to the immune system of the body.

3. It helps in digestion Pineapple fiber-fed Are important to digestion. And it is known that fiber helps lower cholesterol. Control blood sugar It also reduces the risk of cancer.

4. To help prevent diseases Eating fruits and vegetables a day, five hands to reduce the risk of chronic diseases such as cancer, strokes, or up to 20% for.

5. To prevent the risk of cancer. Eating fruits and vegetables regularly. It will help reduce the risk of cancer. Especially stomach cancer And breast cancer The pineapple contains anti-oxidant that prevents free radicals. Which are carcinogenic and enzyme Bromelain in pineapple helps prevent the growth of abnormal cells in the lungs. Colorectal cancer, breast cancer prevention And ovarian cancer

6. inhibits inflammatory enzyme Bromelain in pineapple helps prevent inflammation. The people of ancient America Pineapple used to treat skin diseases and wound healing results.

7. Helps gums Pineapple helps oral health. The fruit is high in vitamin C. To help prevent the risk of gum disease.


Note: Although pineapple is very helpful. However, it should eat moderately as day one. Eat more fruits and mix well. I eat anything more would be bad anyway.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

IQ Option

รายละเอียดเพิ่มเติม

nnplazz

ผักพื้นบ้านมีดีที่เป็นยา

 ผักพื้นบ้านมีดีที่เป็นยา 1.ก้านตง สรรพคุณ แก้พิษร้อนถอนพิษไข้ ส่วนที่นำมาใช้ ราก ใบอ่อน ยอดอ่อน การปรุงอาหาร ใบอ่อน และยอดอ่อน นำมา...